BERENICE WINERY & LOUNGE

Предлагаме 3 основни винени дегустационни пакета:

1. СЪРЦЕТО НА БЕРЕНИС

Дегустационния пакет включва вертикална дегустация на Berenice Merlot в комбинация с ръчно направен хляб (тракийски стил) с червено вино Мерло и вариация на имамбаялдъ от градините на село Първенец.

25 лв. / човек

2. ТРАКИЙСКИ МИСТЕРИИ

Дегустационния пакет включва 3 вина от селекцията на Berenice, които ще може да опитате на сляпо и да направите вашата лична оценка и класация. Накрая ще имате възможност да комбинирате вината с различни сирена, месни деликатеси и шоколад.

35 лв. / човек

3. ПЛОВДИВСКА ИМПРЕСИЯ

Дегустационния пакет включва 4 вина от селекцията на Berenice в съчетание със стари автентични пловдивски ястия, пречупени през модерната призма на гастрономията и представени в гурме вариант.

55 лв. / човек

* Всички дегустации са с предварителна заявка 2 дни преди датата.
* Всички дегустации включват вода и материали за записки.
* Изисква се минимум брой участващи за провеждане на дегустация:
Пакет 1 – минимум 2 души; Пакет 2 – минимум 4 души; Пакет 3 – минимум 4 души.

Номер на банкова сметка: BG88UNCR70001524101868

Телефон за резервация

BERENICE WINERY & LOUNGE

We offer 3 main wine tasting packages:

1. THE HEART OF BЕRENICE

The tasting package includes a vertical tasting of Berenice Merlot in combination with handmade bread (in Thracian style) with Merlot red wine and a variation of “imam bayildi” from the gardens of the village of Parvenets.BGN 25 / person


2. THRACIAN MYSTERIES

The tasting package includes 3 wines from the Berenice selection, which you will be able to taste blindfolded and make your own assessment and ranking. Finally, you will have the opportunity to combine the wines with various cheeses, meat delicacies, and chocolate.BGN 35 / person


3. PLOVDIV IMPRESSION

The tasting package includes 4 wines from the Berenice selection in combination with old authentic Plovdiv dishes, refracted through the modern prism of gastronomy and presented in gourmet style.BGN 55 / person

* All wine tastings have to be booked at least 3 days in advance.
* All tastings include water and materials for taking notes.

* A minimum number of guests is required for a tasting:
Package 1: Minimum 2 people; Package 2: Minimum 4 people;
Package 3: Minimum 4 people

IBAN: BG88UNCR70001524101868

Телефон за резервация